GIỚI THIỆU VỀ WEBSITE

  LOTO247.TOP là trang web cung cấp dịch vụ soi cầu lô đề miền bắc hàng ngày, giúp các bạn tham khảo số và kết quả soi cầu chính xác nhất.

  Kết quả Soi cầu chuẩn và chính xác nhất là do hệ thống phân tích, tổng hợp, tính toán dựa vào kết quả xổ số những ngày trước đó.

 

 Để có được con số chính xác nhất các bạn nên lấy số từ 10h đến 18h hàng ngày.

 
Hotline: 01205.964.750     ( chỉ nhận SMS/zalo) 

lưu ý : Hệ thống nạp thẻ bảo trì, Hiện tại chưa có lịch mở lại. Các bạn muốn lấy dàn gì hãy liên hệ gửi thẻ nạp theo sdt/zalo 01205.964.750 để nhận số mỗi ngày.!!
Lưu ý : chỉ áp dụng cho thẻ VIETTEL

 

   CHÚC CÁC BẠN MAY MẮN PHÁT TÀI !!!

Phương pháp bắt lô kép – Soi Cầu Miền Bắc

Phương pháp bắt lô kép – Soi Cầu Miền Bắc

      N?u chúng ta ?? ý k?t qu? x? s? mi?n b?c m?i ngày thì ph?n l?n hôm nào c?ng có lô kép xu?t hi?n s? l??ng lô kép th??ng xu?t hi?n m?t vài con. Hi?n nay có r?t nhi?u ch?i lô kép mi?n b?c m?i ngày, tuy nhiên vi?c b?t lô kép th? nào cho chu?n là m?t v?n ??. Bài vi?t này s? giúp các b?n có thêm cách ch?i lô kép mà soi c?u mi?n b?c ?ã nghiên c?u và áp d?ng trong th?i gian qua và c?m th?y khá ?n ??nh. Các b?n ??c và tham kh?o nhé. Chúc các b?n thành công.ktt_17.1_con_so1_kienthuc_soxc

1. Cách b?t b?ch th? lô kép d?a vào ??u lô câm.
Nguyên lý: Tr??c h?t các b?n xem k?t qu? b?ng lô hôm nay ??u nào câm, thì các b?n s? ??i xem con kép c?a ??u ?ó có ra trong 2 ngày ti?p theo. N?u không ra ti?p t?c nuôi nó v?i khung max 4 ngày ?t s? ra (th??ng ra t? ngày th? nh?t và ngày th? 2 tính t? lúc b?t ??u nuôi)

Ví d?: 08/12/2015 theo k?t qu? ta th?y lô ??u 6 câm không ra con nào
?? ý th?y 9/12 và 10/ 12 con b?ch th? lô kép 66 ??u không ra.
=> Cho nên 11/12 các b?n s? nuôi con 66 trong vòng max 4 ngày.
K?t qu?: 11/12: 66 ?ã n? luôn ngày th? nh?t
2. Cách b?t b?ch th? lô kép d?a vào ?uôi lô câm.

Nguyên lý: Các b?n xem k?t qu? ngày hôm nay xem có ?uôi con nào câm, các b?n s? ??i con kép c?a ??u câm ?ó xem có ra không trong các ngày ti?p theo, n?u nó không ra mà có 1 ngày mà ??u c?a con kép ?ó c?ng câm. Ta b?t ??u b?t con b?ch th? lô kép ?ó khung max 4 ngày.

Ví d?: 01/12/2015 ?uôi 3 câm
?? ý th?y 02/12 và 03/12 con lô kép 33 ??u không ra
Nh?ng ??n 04/12 ta th?y ??u 3 l?i câm.
=> 05/12 ta b?t lô b?ch th? kép 33 theo khung max 4 ngày (th??ng 2 ngày ??u ?ã ra)
K?t qu?: 05/12 Lô 33 ?ã n? ngay ngày ??u tiên
3. Ví d? th?c ti?n s? d?ng cách b?t th? lô kép này.
Mình ch? c?n v?i s? v?n 2500k ?? nuôi b?ch th? kép này trong khung max 4 ngày nh? sau:
Ngày 1: 20 ?i?m
Ngày 2: 25 ?i?m
Ngày 3: 30 ?i?m
Ngày 4: 40 ?i?m
Ngày 05/12/2015: Lô 33 ?ánh 20 ?i?m => Trúng => Lãi = 1600 – 435 = 1165k
Ngày 10/12: Lô 11 ?ánh 20 ?i?m => X?t => Lãi = 1165 – 435 = 730k
Ngày 11/12: Lô 11 ?ánh 25 ?i?m => Trúng => Lãi = 2187k
Ngày 17/12: Lô 77 ?ánh 20 ?i?m => Trúng => Lãi = 2187 + 1165 = 3352k
Ngày 19/12: Lô 22 ?ánh 20 ?i?m => X?t => Lãi = 3352 – 435 = 2917k
Ngày 20/12: Lô 22 ?ánh 25 ?i?m và Lô 00 ?ánh 20 ?i?m => X?t c? 2 => Lãi = 1939k
Ngày 21/12: Lô 22 ?ánh 30 ?i?m và Lô 00 ?ánh 25 ?i?m => Trúng 22 t?ch 00 => Lãi = 3144k
Ngày 22/12: Lô 00 ?ánh 30 ?i?m => Trúng => Lãi = 4892k
Ngày 27/12: Lô 33 ?ánh 20 ?i?m => Trúng => Lãi = 6057k
Ngày 28/12 -> 30/12: Lô 55 t?ng nuôi 3 ngày 75 di?m => X?t => Lãi = 4427k
Ngày 31/12: ?áng l? lô 55 ?ánh 40 ?i?m nh?ng do ngày 30/12 ra t?n 6 con ??u 5 mà không có 55 nên ngh? nó vào lô khan nên không theo ngày th? 4.
Các b?n ?ã hi?u cách b?t b?ch th? lô kép luôn luôn có lãi này r?i, các b?n có th? ??u t? v?n m?nh h?n mình ?? ??t hi?u su?t cao h?n.

 

 Joe Klecko Jersey